Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

  • Η σύγχρονη θεώρηση για τον αυξημένο επιπολασμό του στοματοπροσωπικού πόνου στις γυναίκες. Τσερπέλη Χ., Ψάρρας Β., Τζάκης Μ. Στοματολογία 2014, 71 (3): 117-125.   
  • Αλλαντική τοξίνη: τρόπος δράσης και χρήση στη θεραπευτική αντιμετώπιση των Κρανιογναθικών Διαταραχών. Τσερπέλη Χ., Καλουμένου Β., Τζάκης Μ.  Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2014, 68(3): 316-338.          

                                  

 Ενώ, παράλληλα έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση 

  • Συγκλεισιακή δυσαισθησία (φαινόμενο δήξης φάντασμα) Τσερπέλη Χ., Ψάρρας Β., Τζάκης Μ. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος.        
  • Ο μηχανισμός εξέλιξης του οξέος σε χρόνιο στοματοπροσωπικό πόνο. Τσερπέλη Χ., Ψάρρας Β., Τζάκης Μ. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος.

 

Πατήστε εδώ για αναλυτικό βιογραφικό