Υπηρεσίες

Προσθετική

Prosthodontics {Fixed and Removable)

Τομέας που ασχολείται με την αποκατάσταση ελλειπόντων δοντιών και την εξισορρόπηση της σύγκλεισης προσφέροντας ένα μακροπρόθεσμα σταθερό και λειτουργικό αποτέλεσμα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς. Αφορά ακίνητη (γέφυρες, θήκες, επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις) καθώς και κινητή προσθετική (τεχνητές οδοντοστοιχίες όταν έχουν χαθεί όλα ή τα περισσότερα δόντια).

Προληπτική Οδοντιατρική

Prophylaxis

Στόχος της αποτελεί η διατήρηση της υγείας των υπαρχόντων δοντιών και η έγκαιρη διάγνωση των νόσων των δοντιών και του στόματος.

Ενδοδοντία

Endodontics & Root Canal Therapy

Σκοπός της ενδοδοντικής θεραπείας (απονεύρωσης) είναι η διάσωση και η διατήρηση των ταλαιπωρημένων δοντιών.

Γναθολογία

Orofacial Pain Treatment, TMJ Disorder

Στοχεύει στην αντιμετώπιση των Κρανιογναθικών Διαταραχών, όρος συλλεκτικός που αναφέρεται σε μια πληθώρα παθήσεων που μπορεί να προσβάλουν τις δομές του Στοματογναθικού Συστήματος. Θεωρούνται ως η κύρια και πιο συχνή αιτία πρόκλησης Στοματοπροσωπικού Πόνου μη οδοντικής αιτιολογίας, με μείζονα συμπτώματα τον πόνο, ήχους, μειωμένη κινητικότητα της Κάτω Γνάθου και κεφαλαλγία τύπου τάσεως.

Αισθητική

Cosmetic Dentistry

Διατηρώντας τις βασικές αρχές της γενικής οδοντιατρικής , αναφέρεται σε παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο την βελτίωση της εμφάνισης των δοντιών και του στόματος, όπως λεύκανση, όψεις ρητίνης ή πορσελάνης, στεφάνες ολοκεραμικές και ζιρκονίας.

Οδοντιατρική για παιδιά

Pediatric Dentistry

Κύριος σκοπός μας αποτελεί η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με το παιδί ώστε να παραμείνει μια σωστή σχέση με τον οδοντίατρο μεγαλώνοντας.

Εφαρμογές Laser

Laser Applications

Το laser ως πρόσθετο εργαλείο στην οδοντιατρική βελτιώνει την ποιότητα της θεραπείας σε πολλές οδοντιατρικές πράξεις όπως στην χειρουργική στόματος, στην ενδοδοντία, στην λεύκανση, στην αντιμετώπιση του έρπη και στις άφθες προσφέροντας άνεση στον ασθενή και συμβάλλοντας στην ταχύτερη επούλωση των τραυμάτων..