Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες της σύγχρονης οδοντιατρικής, όπως οδοντική χειρουργική, ενδοδόντία, παιδοδοντία, λευκανσή, ενω παράλληλα διαγιγνώσκονται και αντιμετωπίζονται περιστατικά κρανιογναθικών διαταραχών.

Ιατρείο με καρέκλα
Ιατρείο με καρέκλα
Εσωτερικό ιατρείου και μηχανήματα
Χώρος αναμονής ιατρείου